EDUKACJA FARMACEUTY

autor farmacja.pl / Nov 23, 2016

Opieka farmaceutyczna: Geriatria

10 punktów twardych do zdobycia w szkoleniu: Opieka farmaceutyczna - Geriatria
autor farmacja.pl / Nov 23, 2016

Nutraceutyki, suplementy diety i witaminy

7 punktów twardych do zdobycia w szkoleniu: Nutraceutyki, suplementy diety i witaminy
autor farmacja.pl / Nov 23, 2016

Farmakoterapia bólu

8 punktów twardych do zdobycia w szkoleniu: Farmakoterapia bólu

Parenting

autor farmacja.pl / Apr 13, 2017

Antybiotyki w czasie laktacji

Antybiotyki są jedną z najczęściej przepisywanych i stosowanych grup leków wśród mam karmiących. Niestety mama karmiąca w momencie konieczności przyjmowania antybiotyków (jak również i innych leków) obawia się o zdrowie swojego dziecka. Z tymi obawami, swoje kroki kieruje do apteki i do farmaceuty. To od farmaceuty oczekuje rzetelnych informacji dotyczących bezpieczeństwa stosowania danego antybiotyku (leku) w czasie karmienia piersią.

Farmaceutyczne kolosy

A takową w farmaceutycznym świecie piszą wielkie farmaceutyczne koncerny. Te dzisiejsze kolosy wyrosły jednak wieki temu z małych rodzinnych firemek.

Stosowanie kodeiny i tramadolu u dzieci może skończyć się tragicznie

Obecnie w Ameryce wszystkie produkty przeciwbólowe z tramadolem i monokomponentowe produkty przeciwbólowe i przeciwkaszlowe z kodeiną są dopuszczone do stosowania tylko dla dorosłych.

Polskie apteki cofają się do XIX wieku?

Marcin Piskorski, prezes ZPA PharmaNET, jednoznacznie krytykował ustawę, która w czerwcu wejdzie w życie.

Decyzja o wygaszeniu kształcenia techników zapadła w 2014 roku

- Z uwagi na fakt, iż zawód technika farmaceutycznego jest zawodem właściwym dla ministra właściwego do spraw zdrowia, decyzja o wygaszaniu kształcenia w tym zawodzie została podjęta w resorcie zdrowia.

Czy apteka może wydać receptę organom ścigania?

- W przypadku żądania przez prokuraturę wydania oryginałów recept z apteki proszę o skontaktowanie się z prokuratorem prowadzącym np.

Nowy zawód czy licencjat? Posłowie pytają o techników farmaceutycznych

Przedstawiciele IGWPAiA spotkali się między innymi z Małgorzatą Pępek, którą zaalarmowali iż wprowadzane obecnie zmiany do zapisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw są zagroż

PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj