BAS: Zakaz reklam aptek zgodny z konstytucją RP | farmacja.pl

BAS: Zakaz reklam aptek zgodny z konstytucją RP

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-12-11 09:34:14 /

Biuro Analiz Sejmowych uznało, że zakaz reklamy aptek nie narusza swobody działalności gospodarczej i jest zgodny Konstytucją RP. Takie stanowisko zostało przekazane do Trybunału Konstytucyjnego, w odpowiedzi na skargę konstytucyjną.

Naczelna Izby Aptekarska opublikowała na swojej stronie internetowej stanowisko Biura Analiz Sejmowych dotyczące zakazu reklamy. Jak podkreśla w nim BAS, zakaz taki jest niezbędny dla realizacji zakładanego przez ustawodawcę celu, w tym sensie, że nie istnieje inny, mniej restrykcyjny środek, który pozwalałby na osiągnięcie tego samego skutku.

- Zapis ten wpisuje się w cały mechanizm obrotu lekami, umożliwiający realizację konstytucyjnych standardów, w tym zwłaszcza ochrony zdrowia i życia oraz ochrony konsumentów przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu. W tym kontekście należy uznać za dopuszczalne ograniczenie wolności gospodarczej, bowiem zakazy prowadzenia reklamy aptek i punktów aptecznych i ich działalności mają stanowić gwarancję prawidłowego funkcjonowania aptek jako placówek ochrony zdrowia publicznego (…)”– czytamy w stanowisku BAS.

Nie podzielono obaw przeciwników wprowadzenia zakazu reklamy aptek, którzy twierdzili, że będzie on stanowić przeszkodę do wypełniania przez farmaceutów ich obowiązku polegającego na sprawowaniu opieki farmaceutycznej, jednocześnie uznając, że programy lojalnościowe odwołujące się do opieki farmaceutycznej nie mają z tą ideą nic wspólnego.
– Należy więc zdecydowanie oddzielić pojęcie programu lojalnościowego, który ma na celu zwiększenie zysków apteki uczestniczącej w tym programie i tym samym (…) stanowi reklamę apteki, i jako taki jest nielegalny, od faktycznego świadczenia opieki farmaceutycznej (…) – podkreśliło BAS.

Zakaz dotyczy wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży leków i nie stanowi nadmiernego ciężaru nałożonego na przedsiębiorców prowadzących apteki, którzy mogą, poprzez stosowanie ofert cenowych, wpływać na poziom zainteresowania proponowanych przez nich produktów i usług, a w ten sposób dążyć do zwiększenia swoich zysków. W ocenie Sejmu RP „(…) zakaz ten skutecznie umożliwia ograniczenie perswazyjnego wpływu reklamy na decyzję konsumentów (…)”.

Więcej na ten temat na stronie [url=http://www.nia.org.pl/2017/12/08/biuro-analiz-sejmowych-zakaz-reklamy-ap... Izby Aptekarskiej[/u].

Źródło: nia.org.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj