Czołowi międzynarodowi wykładowcy przedstawią najnowsze odkrycia w Krakowie | farmacja.pl

Czołowi międzynarodowi wykładowcy przedstawią najnowsze odkrycia w Krakowie

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2018-03-13 10:15:04 /

Komitet Naukowy i Organizacyjny Kongresu „3rd Central European Biomedical Congress (CEBC) pod tytułem „News on biomarker discovery and research innovations in medicine and biomedical sciences” zaprasza do wzięcia udziału w tym międzynarodowym wydarzeniu naukowym odbywającym się w Audytorium Maximum UJ w Krakowie w dniach 15-18 września 2018 roku.

Kongres CEBC jest cyklicznym wydarzeniem, które odbywa się co 2-lata. Pierwszy w 2014 roku miał miejsce w Budapeszcie, a ostatni odbył się w 2016 roku w Krakowie. Patronat honorowy nad „2nd Central European Biomedical Congress pod tytułem “From emerging biomedical strategies to personalized medicine” (www.cebc.pl/2016/), który odbył się w Krakowie 15 – 18 czerwca 2016 roku objęli: Prezydent Miasta Krakowa Prof. dr hab. Jacek Majchrowski, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. Wojciech Nowak oraz Prezes Polskiej Akademii Nauk Prof. dr hab. Jerzy Duszyński. Jednym z wykładowców plenarnych był laureat Nagrody Nobla, Profesor Brian Kobilka Stanford University, USA.

Organizatorami tegorocznego Kongresu są Instytut Farmakologii PAN w Krakowie oraz Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum przy współudziale Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego i Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego.

Honorowy Patronat nad Kongresem objął Prof. dr hab. med. Stanisław Jerzy Czuczwar Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, natomiast członkiem Honorowego Komitetu Kongresu został Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki Prorektor ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Komitet organizacyjny zaprosił również do Komitetu Honorowego tegorocznego wydarzenia Prof. dr hab. Macieja Małeckiego Dziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Do objęcia Honorowym Patronatem Kongresu poproszono również prof. dr hab. med. Wojciecha Nowaka Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prof. dr hab. Zbigniewa Błockiego Dyrektora Narodowego Centrum Nauki, Jarosława Gowina Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jadwigę Emilewicz Minister Przedsiębiorczości i Technologii oraz Piotra Ćwika Wojewodę Małopolskiego.

Kongres adresowany jest do lekarzy-klinicystów różnych specjalności, farmaceutów, farmakologów, biologów, biotechnologów, chemików, toksykologów oraz studentów z obszaru biomedycyny. Planowana liczba uczestników to około 300 osób z wielu ośrodków naukowych kraju i zagranicy. Językiem wykładowym będzie język angielski.
Czołowi międzynarodowi wykładowcy przedstawią najnowsze odkrycia i osiągnięcia w zakresie medycyny praktycznej, badań przedklinicznych i technologii. Kongres stworzy też możliwość młodym badaczom prezentacji wyników swoich badań oraz kontaktów z liderami europejskiej i światowej nauki.

W tym roku udział w konferencji potwierdzili plenarni wykładowcy:

Prof. Ulrik Gether, - Molecular Neuropharmacology and Genetics Research, University of Copenhagen, Denmark,
Prof. Csaba Földy - Brain Research Institute, University of Zurich, Switzerland,
Prof. Pier-Vincenzo Piazza - INSERM, Bordeaux, France,
Prof. Francesco Pavone - European Laboratory for Non Linear Spectroscopy and Department of Physics, University of Florence, Włochy.

Program naukowy tegorocznego Kongresu skoncentruje się na najnowszych odkryciach dotyczących markerów chorób cywilizacyjnych oraz zaawansowanych technikach badawczych, jeszcze niedostępnych w badaniach przedklinicznych w Polsce. Głównym celem CEBC w 2018 roku jest popularyzacja przez krajowych i międzynarodowych wykładowców najnowszych odkryć i osiągnięć w zakresie medycyny praktycznej, badań przedklinicznych i nowych technologii w medycynie, farmakologii, toksykologii i naukach neurobiologicznych. Prezentowane podczas konferencji referaty wybitnych naukowców z kraju i zagranicy na sesjach tematycznych będą dotyczyć m.in. medycznych i pozamedycznych zastosowań marihuany, nowych substancji psychoaktywnych, farmakogenomiki, nanomedycyny, chorób neurodegeneracyjnych i psychicznych, chorób rzadkich, otyłości i cukrzycy. Kongres stworzy też możliwość młodym pracownikom naukowym, doktorantom i studentom prezentacji swoich wyników badań na specjalnie im dedykowanych sesjach naukowych oraz będzie okazją kontaktów z liderami europejskiej i światowej nauki.

Organizatorzy zapraszają również do zapoznania się z atrakcyjnymi pakietami korzyści dla Wystawców i Sponsorów. W ramach pakietów istnieje możliwość umieszczenia logo firmy na plakatach oraz w materiałach zapowiadających Kongres, a Wystawcy mają dodatkowo możliwość przygotowania stanowiska wystawowego informującego o działalności firmy.

Źródło: materiały prasowe

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj