Leki o właściwościach podobnych do enzymów w walce z chorobą Alzheimera | farmacja.pl

Leki o właściwościach podobnych do enzymów w walce z chorobą Alzheimera

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-02-13 15:52:29 /

Cząsteczki katalityczne okazują się silnymi substancjami leczniczymi. Europejscy naukowcy wykorzystali ten model współczesnej medycyny, aby stworzyć innowacyjne leki do walki z chorobą Alzheimera.

Rosnąca liczba zachorowań na tę chorobę, niosąca za sobą większe obciążenie społeczne i gospodarcze, akcentuje potrzebę wprowadzenia nowatorskich metod leczenia. Średniej wielkości kompleksy metali przejściowych z peptydami mogą działać jak enzymy i przeprowadzać proces proteolizy patogennych substratów, dzięki czemu można przezwyciężyć wiele trudności, na jakie napotykamy w przypadku istniejących leków.

Finansowany ze środków UE projekt ORGANOZYMES (Nanocatalytic drugs towards Alzheimer's disease) przewidywał zastosowanie tych tak zwanych organozymów w procesie hydrolizy wiązań peptydowych w powiązanym z chorobą Alzheimera peptydzie beta-amyloidowym (Aβ 1-42). W ramach realizacji swoich założeń naukowcy opracowali biblioteki katalizatorów na podstawie peptydów-karbenów, aby uzyskać odcięcie i selektywność wobec tworzącego płytki substratu Aβ 1-42.
Łącznie stworzono 300 000 związków z dipeptydowymi mimetycznymi prekursorami karbenu włączonymi do łańcuchów peptydów, które zawierały również atomy metali, takich jak pallad, żelazo lub cynk. Badanie przesiewowe tych związków opierało się na fluorescencyjnej emisji, następującej w wyniku katalizy sekwencji rdzenia "alzheimerowego" peptydu na pojedynczych fluorescencyjnych kuleczkach. Około 60 trafień zawierało jasne dowody na zgodność i szczegółowe rozpoznawanie patogennego substratu Aβ.

Mimo że wciąż trwa wyjaśnianie mechanizmu rozszczepiania i warunków zachodzenia tego procesu, projekt ORGANOZYMES potwierdził zdolność sztucznych peptydów katalitycznych do takiej samej aktywności co enzymy. Szczegółowe rozpoznanie i rozszczepienie substratu "alzheimerowego" będzie zapobiegać formowaniu się włókien w chorobie Alzheimera, które są typowe dla płytek obecnych w mózgu pacjentów. Rozwinięcie tej metodologii utoruje drogę dla nowatorskich metod leczenia innych nieuleczalnych chorób.

Źródło: cordis.europa.eu

Udostępnij

PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj