Nauka

21.12.2016
19.12.2016
29.03.2017

Trądzik już nie hormonalnie

W przypadku trądziku leczeniem pierwszego rzutu wg EMA powinno być leczenie miejscowe, następnie doustne antybiotyki. Analizując obecne dane odnośnie skuteczności antykoncepcji w leczeniu trądziku, zauważono że istnieją wystarczające dowody tylko w zakresie zmian o umiarkowanym nasileniu. Niestety, środki antykoncepcyjne w rzadkich sytuacjach mogą powodować ciężkie działania niepożądane, w tym chorobę zakrzepowo-zatorową żył.

27.03.2017

Nowy sprzymierzeniec w walce z zaparciami

Takim lekiem może okazać się plekanatyd (produkt Trulance, firmy Synergy Pharmaceuticals Inc.) zatwierdzony do użycia przez FDA w Stanach Zjednoczonych. Wskazaniem do jego stosowania jest leczenie przewlekłych idiopatycznych zaparć u dorosłych, czyli takich dla których nie istnieją strukturalne lub biochemiczne powody powstania zaparcia.

24.03.2017

Niskie ciśnienie – później nie wyjdzie na zdrowie

Do takich wniosków doszli naukowcy analizując dane zebrane w ramach dużego badania oceny ryzyka miażdżycy, które rozpoczęło się w USA w 1987 r. Badanie to obejmowało 15 792 osoby w wieku 45-65 lat.

21.03.2017

Ryby – jeść czy nie jeść, oto jest pytanie

Problem spożywania ryb jeszcze raz został przeanalizowany przez FDA (Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków) i EPA (Agencję Ochrony Środowiska). Ich rekomendacje mają pomóc kobietom będących w ciąży, planujących ciążę oraz karmiących dokonywać świadomych decyzji jeśli chodzi o przygotowanie posiłków zawierających ryby.

17.03.2017

Sprzedaż ibuprofenu trzeba ograniczyć

Autorem badania, wskazującego na mniejsze bezpieczeństwo ibuprofenu niż do tej pory sądzono, jest duński naukowiec prof. Gunnar Gislason z Uniwersytetu w Kopehadze.

16.03.2017

Chemioterapia mniej uciążliwa?

Wskazaniem rolapitantu (produkt leczniczy Varuby, 90 mg, tabl. powl. firmy Tesaro UK Ltd) są opóźnione nudności i wymioty związane z chemioterapią o umiarkowanym lub silnym działaniu emetogennym u dorosłych. Do leków o największym potencjale emetogennym należą przede wszystkim leki onkologiczne, takie jak cisplatyna, cyklofosfamid, doksorubicyna, czy epirubicyna.

02.03.2017

Rola kory nadnerczy w rozwoju narządów płciowych

Różnicowanie męskich i żeńskich fenotypów narządów płciowych zachodzi około 7-12 tygodni od poczęcia. Mimo że utrzymanie odpowiedniego wewnątrzmacicznego środowiska hormonalnego wydaje się być najistotniejsze, mało wiadomo na temat wewnątrzmacicznego otoczenia hormonalnego i konsekwencji zmian hormonalnych.

27.02.2017

Spersonalizowane leczenie nieswoistego zapalenia jelit

Nieswoiste zapalenia jelit (IBD) to przewlekłe zapalenie całego przewodu pokarmowego, powodujące duży dyskomfort i cierpienie. W samej Europie dotkniętych tym schorzeniem jest w przybliżeniu od 2 do 3 mln osób. Schorzenie to jest zazwyczaj diagnozowane na podstawie wywiadu z pacjentem, rutynowych badań krwi mających na celu zbadanie nieswoistych biomarkerów zapalenia, a także przy użyciu procedur inwazyjnych, które czasem okazują się zbędne.

Strony

PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj