Nauka | farmacja.pl

Nauka

21.12.2016
19.12.2016
05.12.2017

Jak stworzyć bezpieczne i skuteczne leki dla dzieci?

Randomizowane badania kontrolowane (randomised controlled trials, RCT) uznawane są za złoty standard w zakresie oceny skuteczności leków w celu dopuszczenia ich do użytku dla ogółu populacji. Pod względem cech fizjologicznych, takich jak wzrost i status hormonalny, które mają wpływ na zarówno farmakokinetykę i farmakodynamikę, dzieci różnią się od dorosłych.

04.12.2017
29.11.2017

Zmiana wytycznych dotyczących nadciśnienia

Za ciśnienie normalne (optymalne) w dalszym ciągu uznaje się wartości <120/80 mm Hg, natomiast uprzednia kategoria „prehypertension” została podzielona na:

– Podwyższone ciśnienie tętnicze: 120–129/<80 mm Hg

– Nadciśnienie 1 stopnia: 130–139/80–89 mm Hg

Nadciśnienie 2 stopnia obejmuje wartości ≥ 140/90 mm Hg.

28.11.2017

Test wykryje 70 genów odpowiedzialnych za nowotwory

Nowej generacji testy genetyczne w onkologii są wspólnym osiągnięciem specjalistów Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zakładu Medycyny Genomowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM). Opracował go zespół pod kierunkiem prof. Krystiana Jażdżewskiego (z Centrum Nowych Technologii UW) oraz dr hab. n. med. Anny Wójcickiej, pełniącej funkcję prezesa Warsaw Genomics, firmy zajmującej się wykorzystaniem testów.

28.11.2017

Fakty i mity o kaszlu

Kaszel to odruchowa odpowiedź obronna układu oddechowego na zalegającą albo spływającą do gardła, krtani, tchawicy i oskrzeli wydzielinę, a także na obecność ciała obcego w drogach oddechowych. Ma on na celu ich oczyszczenie. Jednak przedłużający się kaszel jest powodem niepokoju pacjentów, a także opiekunów chorych dzieci. Z tego względu ten objaw jest bardzo częstym powodem wizyt u lekarza [1].

17.11.2017
17.11.2017

Czujnik wbudowany w tabletkę

Nowym lekiem jest Abilify MyCite. Znajdująca się w nim substancja czynna aripiprazol jest doskonale znana i od dawna stosowana w leczeniu schizofrenii, ostrych manii czy epizodów choroby dwubiegunowej.

15.11.2017

Farmaceuci powinni być przygotowani na genomikę

Sekwencjonowanie pierwszego ludzkiego genomu trwało ponad dekadę i kosztowało ponad 1,5 mld funtów. Obecnie cały genom jesteśmy w stanie sekwencjonować zaledwie w ciągu kilku dni i to za kilkaset funtów. Proces ten pozwala lepiej zrozumieć rozwój chorób, dostosować odpowiednie leczenie, a także ułatwia diagnostykę. Zróżnicowanie genomów wpływa też na indywidualną odpowiedź na lek.

Strony

PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj