Nauka

21.12.2016
19.12.2016
22.02.2017

Nowa szczepionka przeciwko motylicy wątrobowej

Motylica wątrobowa należy do najbardziej skutecznych pasożytów w przyrodzie, odznaczających się największym rozpowszechnieniem w skali globalnej oraz największą grupą nosicieli spośród wszystkich helmintów (robaków pasożytniczych). Zdolność F. hepatica do mnożenia się zależy od skuteczności atakowania żywicieli (głównie owiec i bydła) oraz tłumienia ich odpowiedzi immunologicznej.

17.02.2017

Pomoc dla osób z wadą słuchu

Większość ludzi jest w stanie interpretować mowę w różnych nieoptymalnych warunkach. Duża różnorodność mechanizmów radzenia sobie w takich warunkach może być inspiracją dla modyfikacji aparatów słuchowych i innych urządzeń audio i ich przystosowania do indywidualnych wymagań użytkowników oraz zmieniających się okoliczności.

13.02.2017

Leki o właściwościach podobnych do enzymów w walce z chorobą Alzheimera

Rosnąca liczba zachorowań na tę chorobę, niosąca za sobą większe obciążenie społeczne i gospodarcze, akcentuje potrzebę wprowadzenia nowatorskich metod leczenia. Średniej wielkości kompleksy metali przejściowych z peptydami mogą działać jak enzymy i przeprowadzać proces proteolizy patogennych substratów, dzięki czemu można przezwyciężyć wiele trudności, na jakie napotykamy w przypadku istniejących leków.

02.02.2017

Komórki macierzyste w powstrzymywaniu następstw udaru

Niedawne odkrycia pokazują, że dożylne podawanie szczególnego typu komórek macierzystych, komórek zrębowych szpiku kostnego (BMSC), wywiera efekt neuroochronny po eksperymentalnie wywołanym udarze niedokrwiennym. Jednakże ponad 99% komórek pozostaje uwięziona w płucach, śledzionie i nerkach, co skutkuje potencjalnie poważnymi ektopowymi działaniami niepożądanymi.

31.01.2017

Naprawa uszkodzeń DNA a karcynogeneza

Uszkodzenia obu nici DNA w komórkach ssaków są naprawiane głównie poprzez scalanie niehomologicznych końców lub rekombinację homologiczną (HR). Proces rekombinacji polega na wymianie nici między dwoma chromosomami homologicznymi, a powstające połączenia między nimi określane są strukturami Hollidaya (HJ).

24.01.2017

Jak długo powinno się stosować antybiotyki w zapaleniu ucha?

Ostre zapalenie ucha środkowego jest infekcją bakteryjną dotykającą średnio 3 na 4 dzieci w ciągu pierwszego roku życia. Równocześnie jest najczęstszą przyczyną wprowadzenia antybiotykoterapii u niemowląt i małych dzieci.

23.01.2017

Świecące komórki macierzyste i regeneracja mózgu

W ramach projektu GLOWBRAIN (Combining stem cells and biomaterials for brain repair - unlocking the potential of the existing brain research through innovative in vivo molecular imaging) badacze połączyli obrazowanie bioluminescencyjne (BLI) i obrazowanie rezonansu magnetycznego (MRI) w celu obrazowania mózgu w mysich modelach choroby.

20.01.2017

Nowe wytyczne dla alergii pokarmowej

Alergia pokarmowa na orzechy arachidowe jest rosnącym problemem zdrowotnym, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Popularne fistaszki znajdują się na liście najbardziej alergizujących pokarmów, w wyniku których może dojść do ciężkich reakcji alergicznych, prowadzących do nawet do utraty życia.

Strony

PILNE
ZAMKNIJ