Opinie

22.08.2017

Na raka szkoda energii

I tyle. Pacjent z nowotworem równa się pacjent z takim problemem, przy którym wszystkie inne zdają się tracić na znaczeniu. Lecz nie chodzi tu o polipragmazję z tytułu stosowania terapii cytostatykami, ale o fakt, że takiemu pacjentowi pomóc już nie ma jak. I poprawianie komfortu życia poprzez eliminację niekorzystnych problemów lekowych zdaje się bezcelowe, bo i tak nie osłodzimy tym pacjentowi ostatnich dni czy tygodni życia.

21.08.2017

Żądamy powrotu szyb w aptekach!

Praca w aptece jest naprawdę niebezpieczna! Bardziej niebezpieczna niż praca w banku czy na poczcie. Wynika to zarówno ze specyfiki asortymentu, którym handluje apteka, jak i ludzi, którzy z niej korzystają. A mimo to w banku (przy okienkach kasowych) czy na poczcie nikt nie myśli o likwidowaniu szyb oddzielających petenta od pracownika. Dlaczego zatem w aptekach to taki popularny trend? To przecież oczywiste.

18.08.2017

Motyw apteki w malarstwie

W zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie znajduje się przejmujący obraz, znany jako „Vanitas. Nagi chłopiec z bańką mydlaną, otoczony wieńcem z naczyń i przyborów aptekarskich”, datowany na 1660 rok, autorstwa nieznanego malarza holenderskiego. Vanitas (łac. marność) to motyw religijno-artystyczny związany ze sztuką, poznaniem i czasem.

17.08.2017

Dyżury aptek za 700 zł za noc – część 2

Zgodnie z art. 94 ust. 1 i 2 Prawa farmaceutycznego rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu po zasięgnięciu opinii wójtów, burmistrzów i samorządu aptekarskiego. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy.

16.08.2017

Antybiotyki na oddziale

W ostatnim artykule skupiłem się na niedocenianych przede mnie wcześniej aspektach pracy z lekarzem. Praca w szpitalu jest dużo bardziej dynamiczna niż praca w aptece ogólnodostępnej, przynajmniej jeśli chodzi o moją rolę na oddziale.

14.08.2017
11.08.2017
10.08.2017

Farmacja na świecie: Portugalia

Jak długo trwa edukacja farmaceuty w Portugalii?

09.08.2017
08.08.2017

Farmacja poziom 2.0

Nie całe dnie spędzam na oddziale. Jestem etatowym pracownikiem apteki szpitalnej, więc jest to całkowicie zrozumiałe, że zdarza mi się zastępować koleżanki czy kolegów w ich codziennych obowiązkach. Praca zgoła inna od realizacji recept w aptece ogólnodostępnej, ale w mojego punktu widzenia bardzo pomocna, bo pomogła mi zaznajomić się z grupą leków, z którymi nie miałem w zasadzie wcześniej styczności.

Strony

PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj